Pots seleccionar més d'un grau en cas que ho desitgis. Respon les preguntes segons el grau que vulguis cursar.
Per optar al premi has de seleccionar algun dels Graus de l'ETSEQ com a primera opció a les preinscripcions de la Generalitat.
El premi només s'atorgarà si finalment fas efectiva la matrícula a l'ETSEQ.

GEQ
(Grau d'Enginyeria Química)
1. Digues quines són les diferències fonamentals entre un enginyer químic i un químic.
2. Enumera tres coses de la vida quotidiana en les que penses hi ha hagut intervenció de l’enginyeria química i explica per què.
GEBA / GTBA
Grau d'Enginyeria de Bioprocessos Alimentaris / Grau en Tècniques de Bioprocessos Alimentaris
1. Quina feina penses que fa un enginyer d’aliments?
2.Digues en què penses que pot contribuir l’enginyeria agroalimentària en relació als temes generals vinculats al nostre planeta “aigua”, “energia” i “salut”?
GEM
(Grau d'Enginyeria Mecànica)
1. Estableix les semblances entre una rentadora i un automòbil.
2. Digues en què penses que pot contribuir l’enginyeria mecànica en relació als temes generals vinculats al nostre planeta “aigua”, “energia” i “salut”?
"Accepto las bases que regeixen el programa de la WE"