UN PAS ENDAVANT EN LA TEVA CARRERA PROFESSIONAL

ET PREPAREM PER A QUÈ PUGUIS TREBALLAR A L'EMPRESA QUE DESITGES

T'oferim poder estudiar el Màster d'Enginyeria Química patrocinat per una d'aquestes empreses.

Fer les pràctiques i el treball Fi de Màster a l'empresa patrocinadora durant un semestre.

ETSEQ Work Experience 2019

DEIXA'NS EL TEU CORREU I PARTICIPA

INSCRIPCIÓ OBERTA

Chemmed:
El major clúster químic del sud d'Europa

PER QUÈ?

ETSEQ

Part de la Universitat Rovira i Virgili, la universitat pública de Tarragona.

Un dels centres universitaris de referència en enginyeria química a tota Europa.

Forma part de la iniciativa CDIO, www.cdio.org.

Una de les escoles del món que implanten mètodes d'aprenentatge innovadors dins dels seus programes docents (team work, leadership, communication...)*.

Una de les 8 universitats europees de referència per a la multinacional Dow Chemical Company.

Amb un alt grau d'ocupabilitat entre els seus alumnes.

INDÚSTRIES

L' ETSEQ està situada estratègicament al costat d'un dels pulls industrials més importants del sud d'Europa.

Amb més de 1000 convenis de col·laboració en pràctiques en empreses**.

Chemmed es el clúster industrial, logístic, acadèmic i científic de la química més important del sud d'Europa

PREMIS WORK EXPERIENCE

Els premis WE 2017 s'ofereixen a Graduats en Enginyeria Química, versàtils, amb bona formació, que vulguin estudiar en anglès, capaços de treballar en equip, amb vocació de lideratge i innovació.

Els premiats podran gaudir de la matrícula del primer curs del Màster d'Enginyeria Química gratuïta i poder fer les pràctiques externes i el treball de fi de màster a la indústria patrocinadora
Al WORK EXPERIENCE de l'ETSEQ 2019 hem fet una selección d'empreses líders per tal de que les puguis seleccionar pel teu ordre de preferència. A l'apartat ESCULL LA TEVA EMPRESA cada empresa explica la seva oferta de practiques. Comença a viure WORK EXPERIENCE!

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

1. PARTICIPACIÓ:

Els estudiants de qualsevol universitat que són subjectes a ser admesos al MEQ poden optar pel premi d'acord als criteris oficials de selecció i verificació de títols oficials de màster universitaris. Universitat Rovira i Virgili denominació del Títol Oficial: Màster Universitari en Enginyeria Química; Curs d'implementació: 2019-2020, sempre que els cursos de formació complementària no excedeixi de 30 crèdits ECTS.

2. CONDICIONS:

Els candidats han d'haver fet entrega de la documentació en el termini estipulat. TERMINI PER APLICACIONS 6 de maig de 2019. Aquesta documentació contindrà:

 1. Sol•licitud degudament complimentada i que inclogui la llista de prioritats, segons la seva preferència, de les empreses que participen en el WE.
 2. Documentació d'avaluació de candidats:
  1. Expedient acadèmic
  2. CV complert (màxim 2 planes)
   1. Carta confidencial de referencia sobre l'estudiant (dos) en que els següents criteris han de figurar de manera explícita.
   2. El temps que han conegut al sol•licitant.
   3. Circumstàncies en que ha conegut al candidat
   4. Classificació del candidat respecte als estudiants que ha ensenyat Durant la seva Carrera acadèmica: top ….%
   5. Ranking dels estudiants amb respecte a la cohort actual: superior…%
   6. Comentaris respecte el potencial acadèmic/professional del candidat, habilitats, característiques personals rellevants, raons per la idoneïtat de la seva candidatura.
   7. Dades de contacte, signatura i data.
  3. Carta de motivació del candidat sol•licitant, declaració d'intencions.

L'empresa es compromet a fer una breu descripció del tipus de projecte que pot oferir i també del perfil professional i el futur de la companya que es farà publica en la plana web per tal que el candidat sol•licitant pugui fer la seva llista prioritzada de preferències.
L'estudiant ha d'estar disponible per a entrevistes des del 10 de maig fins el 14 de juny de 2019. La publicació dels premis serà el 24 de juny de 2019. Les preinscripcions hauran de ser abans del "pendent confirmar".

3. JURAT:

El jurat estarà composat per un panel d'avaluadors de l'ETSEQ designat pel director o la persona que ell / ella hagi delegat i per un grup de membres designats per la companyia. El panell ETSEQ triarà el guanyador segons la documentació presentada pel candidat, la llista prioritzada del demandant i les prioritats formulades pel panell de la societat a través d'entrevistes i /o altres proves.

4. AVALUACIÓ:

El candidat guanyador serà triat tenint en compte, principalment:

 • La capacitat tècnica del sol•licitant.
 • Habilitats socials del sol•licitant.
 • La motivació del sol•licitant i la idoneïtat per al perfil professional de la Companyia.

5. PREMI ECONÒMIC:

El guanyador de l'ETSEQ WORK Experience rebrà una quantitat igual a la quota de inscripció del Màster MEQ i un diploma acreditatiu. La companyia supervisarà a l'estudiant durant el curs acadèmic. Si aquest seguiment és positiu, s'accepta que l'alumne porti a terme la pràctica de treball extern i la Tesi de final de Màster en la companyia durant el segon curs.

PRÀCTIQUES EN EMPRESES I TREBALL FINAL

Repsol, Procter & Gamble o Lyondebassel, empreses pioneres en el sector energètic, ofereixen la possibilitat de realitzar pràctiques formatives en les seves instal•lacions als alumnes del Màster d'Enginyeria Química.